PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualności
Zapytanie ofertowe - naprawa dachu obiektu przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej
środa, 12 sierpnia 2020 13:03
Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, zaprasza do złożenia ofert na naprawę dachu obiektu przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej.

Zapytanie ofertowe - link do zapytania ofertowego
 
PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
piątek, 07 sierpnia 2020 09:01
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 lipca 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.
Wprowadzone zmiany odnoszą się do rozdziału III Postanowienia ogólne, ust. 6 dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi””.
Decyzja Zarządu PFRON obejmuje, między innymi,  rozszerzenie katalogu placówek (których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu) o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych oraz postulaty Realizatorów programu. W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie od 18 do 24 roku życia, zaś w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – osoby od 18 do 25 roku życia.
Więcej…
 
Zpytanie ofertowe na catering w Środowiskowym Domu Samopomocy
środa, 15 lipca 2020 10:36

Zapraszamy do składania ofert na usługę cateringową.


Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia gotowych gorących posiłków jednodaniowych (usługa cateringowa) dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szkolnej 2.

Zapytanie ofertowe -
więcej
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 -
więcej
Oświadczenie - załącznik nr 2 -
więcej
Klauzula informacyjna - załącznik nr 3 -
więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługę: Przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej wyłoniono Wykonawcę:

Domowy Obiadek Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 57
61-891 Poznań


                                                                                    Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej
                                                                                                                                                                          /-/ Ewa Przybylska

 
zapytanie ofertowe - wyposażenie miesjca kwarantanny 1
poniedziałek, 13 lipca 2020 08:43
Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, jako realizujący projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o nr WND-POWER.02.08.00-00-0107/20 zaprasza do złożenia ofert na dostawę wyposażenia miejsca kwarantanny:

Zapytanie ofertowe - czytaj

Formularz ofertowy - czytaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wyposażenie miejsca kwarantanny wyłoniono Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe S. J. Olejniczak
ul. Pałczyńska
62-320 Miłosław


                                                              Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
                                                                                                          /-/ Bernadeta Staszak


 
Zapytanie ofertowe - wyposażenie miejsca kwarantanny
poniedziałek, 13 lipca 2020 07:53
Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, jako realizujący projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o nr WND-POWER.02.08.00-00-0107/20 zaprasza do złożenia ofert na dostawę wyposażenia miejsca kwarantanny.

Zapyatnie ofertowe - czytaj

Formularz ofertowy - czytaj


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na wyposażenie miejsca kwarantanny wyłoniono Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe S. J. Olejniczak
ul. Pałczyńska
62-320 Miłosław


                                                              Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
                                                                                                          /-/ Bernadeta Staszak
 
Zapytanie ofertowe - środki ochronne
poniedziałek, 13 lipca 2020 07:28

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, jako realizujący projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o nr WND-POWER.02.08.00-00-0107/20 zaprasza do złożenia ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej.

Zapytanie ofertowe - czytaj

Formularz ofertowy - czytaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę śroków ochrony indywidualnej wyłoniono Wykonawcę:

P.W."MAT" Marzena Tkaczuk
ul. Zgodna 4b
27-200 Starachowice


                                                              Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
                                                                                                          /-/ Bernadeta Staszak


 
Zapytanie ofertowe
piątek, 10 lipca 2020 12:21

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, jako realizujące projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o nr WND-POWER.02.08.00-00-0107/20 na potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu średzkiego,  zaprasza do złożenia ofert na dostawę 52 szt. sprzętu komputerowego oraz 1 szt. ekranu projekcyjnego, elektrycznego do zabudowy sufitowej, wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe - czytaj

Formularz ofertowy - czytaj


16.07.2020 wpłynęły pytania potencjalnego Wykonawcy dotyczące zapytania ofertowego nr 1/PZ.0601.1.2020 dot. projektu zakupu komputerów dla dzieci w pieczy zastępczej. Poniżej publikujemy odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy ? Czy też dopuszcza sprzęt np. poleasingowy ?

Tak, Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z laptopem licencji na Microsoft 2010 dla użytkowników domowych i małych firm.

Czy pod w/w nazwą Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na pakiet Microsoft Office 2010 dla użytkowników domowych i małych firm ?

Pragniemy zauważyć, że wspomniana licencja jest już od kilku lat niedostępna w sprzedaży. Pojawiły się kolejne wersje pakietu MS Office tj, 2013, 2016, najnowsza 2019 i tylko ta ostatnia jest dostępna w oficjalnym kanale sprzedaży firmy Microsoft w Polsce.

Microsoft nie prowadzi obecnie sprzedaży licencji na starsze pakiety MS Office, inne niż wersja 2019 co sprawia, że zakup takiej licencji obarczony jest olbrzymim ryzykiem nabycia nielegalnego oprogramowania.

Ponadto, pakiet MS Office 2010 nie jest wspierany przez MS Windows 10 co uniemożliwia jego instalację.

Wnosimy o wykreślenie tego punktu z wymagań specyfikacji lub zmianę na pakiet MS Office 2019 dla użytkowników domowych i uczniów który jest właściwym pakietem w kontekście grupy docelowej odbiorców laptopów.

Zamawiający nie zmienia specyfikacji w zakresie MS Office 2010.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie notebooków z licencją MS Windows 10 Pro w wersji edukacyjnej K-12?

Tak, Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia sprzętu z licencją MS Windows PRO Education (K12).


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego i ekranu projekcyjnego wyłoniono Wykonawcę:

BESTPRINT Przemysław Tomczak
ul. Św. Wawrzyńca 2
63-000 Środa Wielkopolska


                                                              Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
                                                                                                          /-/ Bernadeta Staszak

  
#gaszynchallenge
piątek, 19 czerwca 2020 12:31
Dziękujemy za niminację do udziału w akcj #gaszynchallenge naszym koleżankom i kolegom z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.

Podjeliśmy wyzwanie

srodawlkp.epcpr.pl/files/VID_20200619_095602-merge (online-video-cutter_com).mp4


Do dalszego udziału nominujemy:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej

Publiczną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Szlachcinie

Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Środzie Wielkopolskiej.Zachęcamy do pomocy małej Hani!!!


https://www.siepomaga.pl/wplata/E3SeArJo
 
12 czerwca - Nieczynne
poniedziałek, 08 czerwca 2020 13:31
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

w dniu  12 czerwca 2020 r. 

będzie nieczynne.
 
Zalecenia MRPiPS dla pieczy zastępczej
piątek, 05 czerwca 2020 09:25


Zalecenia przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące możliwości zapobiegania szerzeniu się koronawirusa dla pieczy zastępcze
pobierz
(Rozmiar pliku 387 KB)
 
Załatwianie spraw w PCPR
piątek, 05 czerwca 2020 08:56

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej od dnia 1 czerwca 2020 roku

 

 

1.    Pracownicy jednostki pracują w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

2.    Klienci przyjmowani są  w godzinach pracy jednostki. W celu kontaktu osobistego zalecane jest ustalenie telefoniczne terminu i godziny wizyty z pracownikiem jednostki.

3.    W Centrum Informacji, w wyznaczonym miejscu można  składać wnioski oraz wszelkie dokumenty w sprawach załatwianych przez jednostkę.

4.    Wszystkie sprawy można załatwiać również za pośrednictwem poczty elektronicznej,  poczty tradycyjnej, telefonicznie lub przez e-PUAP.


5.    Posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności odbywać się będą bez osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego wówczas, gdy lekarz orzecznik uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia. 
W uzasadnionych przypadkach strona zostanie wezwana do osobistego stawiennictwa.

6.    Klienci w trakcie wizyty w jednostce zobowiązani są do:

– zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki albo przyłbicy ochronnej oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika PCPR,

– dezynfekcji rąk przy punktach obsługi klientów w budynku PCPR, 
    w których dostępny jest żel do dezynfekcji,

– zachowania dystansu 2 m od innych osób.

7.    Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej PCPR, a także wywieszone w siedzibie jednostki.

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 13


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)