PCPR WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Ważne strony:

Forum Pomocy Społecznej
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

W strukturze PCPR funkcjonuje


POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


Aktualności

informacja_dot_legitymacji_1.jpg
UWAGA

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie uległy zasady ubiegania się i wstawiania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiana jest wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

1. Osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
do ulg i uprawnień, lub jej przedstawiciel ustawowy w celu otrzymania legitymacji powinna złożyć:
1) wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (wniosek dostępny w zakładce "druki do
pobrania");
2) jedną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm.

2. W legitymacji osoby niepełnosprawnej symbol przyczyny niepełnosprawności oraz stopień
niepełnosprawności wpisuje się na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego.

3. Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu
niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

4. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:
1) 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
2) 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom,
które nie ukończyły 60 roku życia.

Nowy wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności obowiązuje od 1 września 2017 r.

Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed
1 września 2017 r. zachowują ważność na czas w nich określony
.

W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności opłata za wystawienie duplikatu wynosi 15 zł.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulg na podstawie odrębnych przepisów.

 
Orzeczenia o niepełnosprawności

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół orzeka w sprawach ustalenia niepełnosprawności dziecka do lat 16 oraz ustalenia stopnia niepełnosprawności w stosunku do osób powyżej 16 roku życia.

 

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U z 2016r., poz. 2046 ze zm.)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110, ze zm.)


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162)

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

 

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (Plik PDF Rozmiar 221 KB)

Wniosek o wydanie orzeczenia do ulg i uprawnień (Plik PDF Rozmiar 65 KB)

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (Plik PDF Rozmiar 279 KB)

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (Plik PDF Rozmiar 289 KB)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (Plik PDF Rozmiar 62 KB)

 


Template "schoolfree" designed by Hilliger Media (© 2010 PCPR ŚRODA WIELKOPOLSKA)